Tečaj njemačkog jezika

Tečaj njemačkog jezika

Ne možemo preboljeti to što se jezik Goethe-a i Thomas-a Mann-a tako često veže uz pridjeve kao što su ”oštar”, ”tvrd”, ”strog”… Njemački jezik nije zaslužio takve predrasude, to je jedan uistinu discipliniran jezični sustav koji se usvaja s lakoćom zbog njegove gramatičke i pravopisne logičnosti. Nećemo odmah čitati Fausta i Buddenbrookove , ali s našim profesorima i njihovim načinom rada – doći ćemo i do toga…

Tečaj njemačkog jezika uključuje:

  • Trajanje: 2 tjedna
  • Broj nastavnih sati: 40 sati nastave
  • Smještaj: Puni pansion (doručak, ručak i večera)
  • Materijali: Akademske knjige i materijali za nastavu
  • Ostali sadržaji: Razgledavanje Dubrovnika s vodičem, sportska dvorana, izlet na otok Lokrum