O nama

Strast prema jezičnom obrazovanju i entuzijazam u radu omogućili su nam ostvarenje vizije u čije je planiranje i usavršavanje uloženo puno znanja, vremena i truda! Danas s ponosom možemo reći da smo uspjeli u stvaranju jedinstvenog doživljaja učenja stranih jezika koji počiva na integrativnom, inovativnom i iskustvenom obrazovnom konceptu. Time su stvoreni idealni uvjeti za prožimanje ugodnog i korisnog jer korisno postaje ugodno i obrnuto. Naši studenti tako mogu birati između učenja jezika u novoizgrađenoj školi s pogledom na stari grad Dubrovnik ili učenja na jedrenjaku tijekom plovidbe obalama i otocima Jadrana.

Ali tu priče ne staje… jer naša inspiracija nije presušila, niti smo mi prestali uživati u vizionarskim maštanjima; a kako nas oduševljava svježina mladenačkih ideja i motivira energičnost mladenačkog elana, želja nam je dati svoj doprinos u izgradnji perspektive za mlade. Naša je ideja stvaranje nove ekonomske grane u Hrvatskoj, koja poštuje prirodu, cijeni sposobnosti i rad, oduševljeno prihvaća inovativnost, i aktivira mlade preko kompetencija koje im pruža vrhunsko obrazovanje! Na ovaj način – putem inovativnog, ekološkog, jezičnog programa – želimo stvoriti nova radna mjesta upravo za mlade koji jedini mogu biti generatori društvenog napretka.

Kako bismo ostvarili cilj o afirmaciji i osnaživanju mladih, u jezičnu edukaciju smo uključili izvorne govornike jezika, koji su prije svega ljudi sa znanjem, razumijevanjem i senzibilitetom za mlade. S njima učenje nije mučenje, već izvor zadovoljstva. Sami materijali nisu zbirke suhoparnih činjenica i pravila, već promišljena pedagoška literatura dizajnirana da potakne interes kod mladih i ohrabri ih da se izraze.

Tako da pored promjena u znanju i vještinama Vaše djece:

  • poboljšanje u slušanju i pisanju s razumijevanjem
  • razvoj pismenog i usmenog izražavanja
  • proširenje rječnika

možete očekivati i:

  • povećanje samopouzdanja (prevladavanje straha od pogreške i slobodnije izražavanje vlastitih misli)
  • razvoj pozitivne slike o sebi (pozitivan odnos prema vlastitim mogućnostima)
  • povećanu znatiželju i motivaciju za učenje jezika.

Julie, Sandra, Tomislav, Tim Naš tim: Julie, Sandra, Tomislav, Tim