Co oferujemy

Prowadzimy kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego i chorwackiego, ale także każdego innego języka zgodnie z potrzebami kursantów. Choć używamy terminu „kurs”, słowo to jest “zbyt proste” by określić szeroko zakrojony, zintegrowany, złożony i oparty na doświadczeniach proces edukacyjny, który jest przez nas planowany, przeprowadzany, oceniany i z dnia na dzień udoskonalany, a który obejmuje:

  1. Najwyższej jakości edukację udowadniająca swoją jakość doskonałymi wynikami, opartą na profesjonalnym pedagogicznym opracowaniu programu, innowacyjnych metodach nauki i doskonałej realizacji, w czasie której dostosowujemy się do indywidualnych cech grupy i jednostek.
  2. Okazję do konwersacji z native-speakerami, którzy przez swoją wiedzę i fachowe wykształcenie prowadzą, ukierunkowują i wspierają rozwój kompetencji językowych.
  3. Indywidualne podejście, przez które rozumie się monitorowanie aktywności i postępu każdego uczestnika kursu oraz informację zwrotną, czego nie znajdziecie w żadnej innej szkole językowej na świecie.
  4. Historyczną i kulturową atmosferę Dubrownika, dzięki której edukacja językowa zostaje wyjęta z tradycyjnego wnętrza sali lekcyjnej i umieszczona w dającym natchnienie środowisku zachęcającym do uczenia się. Właśnie dzięki bogactwu kulturologicznemu i naturalnym walorom lokalizacji, liczne są również okazje do spędzania wolnego czasu.
  5. Starzy Grecy byli świadomi znaczenia czasu wolnego i w czasie wolnym kontynuowali rozważania o człowieku, przyrodzie i wszechświecie, będące dzisiaj podstawą nowoczesnych nauk. Przejęliśmy tę dobrą praktykę, włączając do harmonogramu dnia czas wolny, w celu zapewnienia uczestnikom kursu czasu na zabawę, odpoczynek, towarzystwo, ale również na przetworzenie wrażeń i nowych informacji uzyskanych w czasie lekcji! Czas wolny można spędzać na plaży, w mieście, w pomieszczeniach szkoły, na wycieczkach, uprawiając sport itd.
  6. Kurs językowy na statku – którym jest nasza oryginalna postać zielonej szkoły. Żegluga wśród 1000 wysp, to niemożliwe do opisania otoczenie do uczenia się! Szare komórki jakby niemal chłonęły piękno i błękit i zwiększały swoją wydajność.
  7. Uczenie się nie jest tylko „wpajaniem” faktów czy „trenowaniem” umiejętności, jest ono procesem rozbudowywania wydajności umysłu, ale również cech charakteru, dlatego doznanie języka, natury, kultury i ludzi jest ważną częścią naszego procesu edukacyjnego. Aktywowanie mózgu, zmysłów, ducha i uczuć stwarza doświadczenie edukacyjne, do którego dążymy.
  8. Możliwość pozyskania niezmiernego bogactwa. Taka organizacja uczenia się języka sprawi, że na końcu będziecie bogatsi nie tylko o znajomość języka, ale jeszcze o przynajmniej jednego – przyjaciela.

Julie, Sandra, Tomislav, Tim Nasz zespół: Tina, Tim, Sandra, Tomislav