Mihael

DZIAŁ INFORMATYKI
Nauczyciel informatyki i ekonomii